Símbolos
LA FESTA NACIONAL : L'ONZE DE SETEMBRE

La primera llei aprovada pel Parlament de Catalunya en constituir-se l'any 1980 fou la que declara l'11 de setembre festa nacional de Catalunya en els següents termes:

"(...) El poble català en el temps de lluita va anar assenyalant una diada, la de l'onze de setembre, com a Festa de Catalunya. Diada que, si bé significava el dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l'onze de setembre de 1714, i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l'opressió, suposava també l'esperança d'un total recobrament nacional.
"Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del Poble creuen que la Cambra Legislativa ha de sancionar allò que la Nació unànimement ja ha assumit.
"Per això el Poble de Catalunya estableix, per la potestat del seu Parlament, la següent LLei:

"Article primer. Es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre.
"Article segon. Aquesta LLei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

"Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i Autoritzats als quals pertoqui la facin complir.

Jordi Pujol, President de la Generalitat de Catalunya.
Joan Rigol, Conseller de Treball.

Barcelona, 12 de juny de 1980".

font: www.gencat.net - Generalitat de Catalunya

 Més...
Història
Símbols
Cultura
Govern
Turism


Amb el suport de :