Nº 29                                                                Abril de 2006

Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2006


Amb l'objectiu de recordar els centenars de milers de catalans que viuen fora del país, aquest diumenge, 23 d’abril, se celebra el Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2006.

El Dia Internacional de la Catalunya Exterior és una iniciativa de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC), que agrupa a la majoria de centres, casals i associacions catalanes de l'exterior. En la Trobada de Casals Catalans del Con Sud d’Amèrica celebrada el 1997 a la ciutat argentina de Mendoza, la FIEC (www.fiecweb.org) va presentar la proposta d’instituir aquesta Diada. La proposta fou aprovada majoritàriament, tant per les comunitats catalanes d’Amèrica com per les d’Europa i la resta del món. El 1998 se celebrà per primera vegada el Dia Internacional de la Catalunya Exterior.

El 4 de març de 1999, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució que declarava oficial la Diada, amb el següent text: "El Parlament de Catalunya insta al Govern a establir oficialment la celebració del Dia Internacional de la Catalunya Exterior per Sant Jordi, o el primer diumenge després de Sant Jordi, si aquesta diada no s'escau en diumenge, i en el marc de les seves competències, a donar relleu públic a aquesta celebració". En aquest sentit, el Govern de Catalunya, en la seva reunió del dia 6 d’abril del mateix any 1999, va adoptar l’acord de declaració oficial d’aquesta Diada.

Des de la creació del Dia Internacional de la Catalunya Exterior, la FIEC editada cada any un cartell commemoratiu. Enguany, el cartell és obra de l’artista Antoni Tàpies. En les edicions anteriors, el cartell del Dia Internacional de la Catalunya Exterior ha estat elaborat pels artistes Ràfols Casamada (1998), Antoni Clavé (1999), Josep Guinovart (2000), Chantal Ripol (2001), Roser Capdevila (2002), Sergi Mas (2003), Maria Girona (2004) i Pilar Alférez Pinós (2005).

D’altra banda, enguany es compleixen deu anys de tres fets molt positius per a la Catalunya Exterior. En primer lloc, l’aprovació de la Llei 18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, que reconeix per primera vegada jurídicament l’existència d’aquest ampli col.lectiu. També fa deu anys que s’iniciaren les emissions internacionals de Televisió de Catalunya. Fou també el 1996 quan es constituí la FIEC.

Durant els darrers deu anys, la Catalunya Exterior i la Catalunya Interior s’han anat apropant, en benefici mutu. Han estat moltes les trobades regionals que les comunitats catalanes de diverses parts del món han realitzat, amb assistència d’alts representants de les institucions de la nostra nació, el que ha permès que hagin pogut veure i viure de primera mà quina és la realitat dels catalans que, per circumstàncies molt diverses, viuen fora del país.

El 29 d’abril de 2004, la FIEC va fer una compareixença davant de la ponència redactora de la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, del Parlament català, per a explicar les aportacions de la Catalunya Exterior, àmbit que agrupa a un col.lectiu xifrat en 400.000 persones, de les quals més de cent mil estan inscrites al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) i, per tant, que poden votar en les eleccions.

Els grups polítics del Parlament van recollir molt positivament les aportacions que la FIEC va fer i el text que va aprovar el Parlament de Catalunya, el dia 30 de setembre de 2005, va incloure una referència explícita als catalans que viuen fora del país, per primera vegada a la història.

La referència dels catalans de fora, en el text que el Congrés dels Diputats va aprovar el dia 30 de març d’enguany, no ha patit el ribot. Actualment, a l’espera del que faci el Senat, l’actual articulat del nou Estatut reconeix la condició política de catalans (article 7.2) als qui viuen també a l’exterior del territori. L’article 13 parla de les comunitats catalanes de l’exterior. És un avanç històric, que en un Estatut s’incloguin els catalans que viuen fora de la nació.

Si, finalment, el text de l’actual proposta d’Estatut s’aprova, el següent pas que la Catalunya Exterior demana, des de fa anys, és una circumscripció electoral pròpia, com tenen molts altres països del nostre entorn, l’últim dels quals Itàlia, circumscripció inaugurada en les recents eleccions d’aquest país.

Però avui, més enllà de propostes i reivindicacions, el que cal és recordar els connacionals que viuen lluny de la pàtria, perquè ells formen part, també, de la nació catalana.Ràfols Casamada (1998)

Antoni Clavé(1999)

Josep Guinovart (2000)

Chantal Ripol (2001)

Roser Capdevila (2002)

Sergi Mas (2003)

Maria Girona (2004)

Pilar Alférez i Pinós (2005)

Antoni Tàpies (2006)


Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC)
 Més...
- "info Catalonia" - Butlletí electrònic del Catalonia

Amb el suport de :