Nº 31                                                                 abril de 2007


Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2007


Núria Muñoz Ginesta, resident a Mendoza (Argentina), és l'autora del cartell del Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2007 que, promogut per la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC), se celebrarà el dia 29 d'abril vinent, per desena vegada consecutiva.

La FIEC agrupa a la majoria de centres, casals i associacions catalanes de l'exterior. El 4 de març de 1999 el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució que declarava oficial la Diada, amb el següent text: "El Parlament de Catalunya insta al Govern a establir oficialment la celebració del Dia Internacional de la Catalunya Exterior per Sant Jordi, o el primer diumenge després de Sant Jordi, si aquesta diada no s'escau en diumenge, i en el marc de les seves competències, a donar relleu públic a aquesta celebració". En aquest sentit, el Govern de Catalunya, en la seva reunió del dia 6 d'abril del mateix any 1999, va adoptar l'acord de declaració oficial d'aquesta Diada.

En les edicions anteriors, el cartell commemoratiu del Dia Internacional de la Catalunya Exterior ha estat elaborat pels artistes Ràfols Casamada (1998), Antoni Clavé (1999), Josep Guinovart (2000), Chantal Ripol (2001), Roser Capdevila (2002), Sergi Mas (2003), Maria Girona (2004), Pilar Alférez Pinós (2005), Antoni Tàpies (2006) i, enguany, Núria Muñoz Ginesta (2007).


Ràfols Casamada (1998)

Antoni Clavé(1999)

Josep Guinovart (2000)

Chantal Ripol (2001)

Roser Capdevila (2002)

Sergi Mas (2003)

Maria Girona (2004)

Pilar Alférez i Pinós (2005)

Antoni Tàpies (2006)

Núria Muñoz Ginesta (2007) Més...
- "info Catalonia" - Butlletí electrònic del Catalonia

Amb el suport de :